Avgiften för yrkeskompetensbevis tas bort

Från och med den 1 januari 2020 kommer Transportstyrelsen inte längre att ta ut någon avgift för att utfärda ett yrkeskompetensbevis.

Det innebär att yrkeskompetensbeviset tillverkas och skickas till föraren när han eller hon har genomfört ett godkänt prov efter grundutbildning, eller när en utbildningsanordnare har rapporterat in fullgjord fortbildning.

Farligt Gods Gruppen som kunskapsföretag är verksamma inom tre huvudområden.

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Transport

Vi kan hjälpa er med de flesta utbildningar som era chaufförer behöver för att uppfylla de krav som myndigheter, kunder och leverantörer ställer. Vi har bred kompetens och erbjuder utbildningar inom ADR Farligt gods, YKB Fortbildning, Säkerhetsrådgivartjänster och mycket mer.

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Bygg & Entreprenad

Entreprenadbranschen är stor och det ställs många krav, men vi kan hjälpa er uppfylla merparten av de utbildningskrav som ställs. Vi hjälper er med utbildningar inom ADR (Farligt Gods), Arbete på väg, Fallskydd, Fordonsmonterad kran, Heta Arbeten, Sjukvårdsutbildningar m.fl.

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Industri

Tillsammans med Toyota Material Handling kan vi erbjuda er de flesta utbildningar och tjänster som behövs inom industrin för era medarbetare. Vi kan bland annat hjälpa er med ADR (Farligt Gods), Ansvarsseminarium, Truckförarutbildningar, Mobila arbetsplattformar, Travers m.m.

Vem är vi?

Farligt Gods Gruppen är ett utbildningsföretag med stark regional förankring, som verkar inom entreprenad, industri- och transportbranschen. Vi startade 2006 med fokus på farligt gods (ADR) och har sedan breddat verksamheten inom andra områden såsom transport, industri och entreprenadområdet. Vi har alltid strävat efter att erbjuda tjänster med högsta kvalitet och serviceanda, vi ska erbjuda något mer än vad du förväntar dig som kund.

Vad gör vi?

Säkerhet bygger på̊ kunskap, erfarenhet och ett gediget förebyggande arbete. Vi arbetar med både utbildningar och konsultationer inom arbetsmiljöområdet för att säkerställa kompetens och förebygga arbetsplatsolyckor. Våra experter undervisar inom områden som farligt gods, brand, utrymning, räddning, grundläggande sjukvård, fallskydd, säkra transporter och mycket mer.

Vi erbjuder bland annat ADR Farligt gods, Säkerhetsrådgivare med konsultation, Heta Arbeten, Arbete på väg, Första hjälpen, Fallskydd, Säkra lyft, Traversutbildning, Truckförarutbildning, Liftutbildning, Ställningsbyggnad, YKB Fortbildning.

Vad står vi för?

Vi tror att vi alltid kan göra skillnad, att dela med oss av vår kunskap skapar värde för er. Ett värde som kan stärka er konkurrenskraft.

För att ständigt hålla fokus på hög kvalitet, engagemang och ständig utveckling arbetar Farligt Gods Gruppen aktivt med vidareutbildning och kompetensutveckling. Vi ska finnas nära våra kunder och de ska känna att vår relation är ett långsiktigt partnerskap.

Vill du veta mer om någon av våra utbildningar eller undrar om ni behöver en Säkerhetsrådgivare, eller kanske få hjälp på annat sätt så får du gärna kontakta oss.
Telefon: 040-91 61 80
E-post: info@farligtgodsgruppen.se