Farligt Gods Gruppen är ett utbildningsföretag med stark regional förankring i Skåne, som verkar inom entreprenad, industri- och transportbranschen. Vi hjälper er att säkerställa rätt kompetens och upprätthålla de krav som lagen, myndigheter, kunder och leverantörer ställer.

Även om vi är starka regionalt kan vi självklart även hjälpa Er i andra delar av landet om så behövs. Tveka inte att slå oss en signal eller kontakta oss via mejl.

Vi samarbetar med och är Regionansvariga för Toyota Material Handling när det gäller några av de nedanstående utbildningarna.

Läs mer om ”The Toyota Way”

De utbildningar och tjänster som vi kan hjälpa er med är bland annat:

För att läsa mer om respektive utbildning klicka på respektive utbildning.

Flertalet av de utbildningar och tjänster som vi tillhandahåller kan vi göra på plats hos er om det inte fungerar att ansluta sig till en av våra öppna utbildningar.

Vi har utbildningar både på helger och vardagar – det ska vara enkelt för dig som kund!

Vi håller hårt på:

Serviceanda: Vi strävar efter att ta över kundens problem och hålla högsta kvalitet och service inom vårt område.

Ordning & Reda: Vi har alltid värnat om att ha god ordning och kontroll på det vi gör.

Utveckling: En insikt om att vi alltid kan förbättra oss.

Mejl: info@farligtgodsgruppen.se
Telefon: 040-916180