Nyheter

Nyhetsbrev 1 – Industri

Välkomna!

Ni får detta nyhetsbrev av oss eftersom Ni är kund till oss sedan tidigare. Vår ambition är att Ni ska få ta del av ett fåtal digitala nyhetsbrev per år. Vi kommer att fokusera på att informera Er om viktiga delar inom branschen, det kan handla om förändringar, nya lagar, regler eller föreskrifter som påverkar Er i branschen.

Vi kan nu hjälpa Er med Fallskydd

Sanktionsavgifter för fall infördes den 1 januari 2015 för att förhindra att flera kommer till skada genom fall.
Vid arbete där det finns risk för fall från 2 meter eller mer ska man i första hand välja gemensamma skyddsåtgärder. Går det ej att använda ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Att använda sig av personlig fallskyddsutrustning, till skillnad från att använda sig av gemensamma skyddsåtgärder, är ALLTID ett sistahandsval vid arbete med fallrisk, förutom vid snöskottning. Användning av personlig fallskyddsutrustning innebär risker för att falla och att bli hängande, med risk för skador. Ett fall kan ge upphov till stora påfrestningar på kroppen och kräver en plan för hur en person som faller snabbt ska kunna räddas. Eftersom en person som faller kan få cirkulationsrubbningar krävs undsättning inom cirka 15 minuter.

Vi kan hjälpa Er med Fallskyddsutbildning som innehåller både en teoretisk och en praktisk del som inkluderar räddning. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006.

Kontakta oss för mer information så berättar vi vad Ni behöver.

Kvalitetssäkrad truckförarutbildning

Om Ni är osäkra på vilken kompetens Er personal som hanterar truckar har kan vi hjälpa Er med en validering.

Har Ni:

• Ett befintligt utbildningsbevis som inte uppfyller Er arbetsgivares krav på utbildning.

• Medarbetare som faktiskt kan hantera truckar men där Ni är osäkra på vilken kompetens de egentligen har, då deras utbildningsbevis inte går att tyda eller att de inte kan uppvisa ett utbildningsbevis.

• Ett gammalt utbildningsbevis via någon annan utbildningsleverantör men vill få det omvandlat till ett nytt via Toyota.

Tyvärr är branschen för truckförarutbildning oreglerad och många ger sig in i branschen och utbildar utan att ibland följa TLP10. Toyota Material Handling (se längre ned) har i sin strävan efter överlägsen kvalitet valt att The Toyota Way ska genomsyra företagskultur, våra ideal och vårt sätt att arbeta, vilket även avspeglar utbildningarna.

Det utbildas allt fler truckförare, men incidenter och personskador ligger stadigt på samma nivå som för flera år sedan. Enligt Arbetsmiljöverket beror detta till bland annat på slarv hos truckanvändaren och undermålig kvalitet i en del utbildningar.

Toyota Material Handling Sweden uppfyller kraven i standarderna för ledningssystem:

ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004

Dessa omfattar även utbildningarna inom truck, travers, fallskydd och mobila arbetsplattformar.
Vi kan hjälpa Er och se till så att Er personal har rätt kompetens inom området och att Ni som arbetsgivare uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket ställer.

Ansvarsseminarium för arbetsledare, truckansvariga och skyddsombud

Vill Ni lära Er mer om vilka lagar, regler och föreskrifter som gäller rekommenderar vi Er att anmäla Er till något av våra Ansvarsseminarier som vi håller i Malmö.

Läs mer på vår hemsida här!

Du kan göra en del av truckförarutbildningen via Internet

Vi har genom eTruck lyckats ta webbaserad utbildning till en ny nivå. Teorin för truck kan man nu genomföra via en dator och därmed räcker det att Ni efter avklarad teori kommer till den praktiska delen av utbildningen.

Läs mer om eTruck här!

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften

Det är inte lätt att ha full kontroll på alla regler och föreskrifter, vi är duktiga på vad som gäller inom våra områden och hjälper Er gärna att reda ut hur det påverkar Er.

Vi kan även hjälpa Er med fler utbildningar och tjänster som förhoppningsvis underlättar Er vardag, t.ex. Systematiskt Brandskyddsarbete, Föreståndare för brandfarlig vara, Systematiskt Arbetsmiljöarbete, Sjukvård och mycket mer. I första hand vill vi vara en samarbetspartner som underlättar Ert dagliga arbete där Ni kan fokusera på Er kärnverksamhet.

Låt oss ta hand om Er personals fortbildning och bli Er rådgivare så blir vardagen så mycket enklare.

En del av de utbildningar och tjänster vi har för industrin genomför vi tillsammans med Toyota Material Handling

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Farligt Gods Gruppen är Regionansvariga för Toyota Material Handlings utbildningar och tjänster i Skåne, södra Hallands län upp till och med Falkenberg och Hyltebruk.

Bland dessa ingår Ansvarsseminarium, fallskydd, truck, kran- och lyftredskap samt mobila arbetsplattformar, för att nämna några.

För ytterligare information se www.toyota-forklifts.se

0

Presto Brandsäkerhet AB har sedan tidigare förvärvat Farligt Gods Gruppen i Sverige AB, ett led i att både kvalitetssäkra och trygga våra kunder kommer ni att få ta del av hela Prestos produktutbud.

Från och med nu kan vi hjälpa dig i hela Sverige och på ett mycket enkelt sätt kan du ta del av våra utbildningar, tjänster och kursdatum på ett enkelt sätt.

För att ta del av hela kursutbudet och tillhörande information, klicka här!

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Presto Brandsäkerhet AB har sedan tidigare förvärvat Farligt Gods Gruppen i Sverige AB, ett led i att både kvalitetssäkra och trygga våra kunder kommer ni att få ta del av hela Prestos produktutbud.

Från och med nu kan vi hjälpa dig i hela Sverige och på ett mycket enkelt sätt kan du ta del av våra utbildningar, tjänster och kursdatum på ett enkelt sätt.

För att ta del av hela kursutbudet och tillhörande information, klicka här!

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB