Nyheter

Nyhetsbrev 1 – Transport

Välkomna!

Ni får detta nyhetsbrev av oss eftersom Ni är kund till oss sedan tidigare. Vår ambition är att Ni ska få ta del av ett fåtal digitala nyhetsbrev per år. Vi kommer att fokusera på att informera Er om viktiga delar inom branschen, det kan handla om förändringar, nya lagar, regler eller föreskrifter som påverkar Er i branschen.

Nya regler för Er som kör farligt gods genom Öresundstunneln

Om ni kör genom Öresundstunneln med farligt gods, vill vi här informera om att tunnelrestriktionskoderna är ändrade från och med den 15 november 2017.

Fram till den 15 november gällde följande:

E-tunnel            06.00 – 23.00

B-tunnel           23.00 – 06.00

Från och med den 15 november gäller följande:

D-tunnel           06.00 – 19.00

B-tunnel           19.00 – 06.00

Detta innebär bl.a. att alla UN-nummer med tunnelrestriktionskoden (E) framöver även får passera tunneln dagtid.

Nedan ser ni informationen som finns på Öresundsbrons hemsida via följande länk: https://www.oresundsbron.com/sv/info/farligt-gods

Nya examinationsrutiner för ADR-förare

Från och med den 1 september 2018 ska föraren skriva ADR-prov hos Trafikverket istället för i direkt anslutning till utbildningstillfället.

Nya examinationsrutiner för ADR-förare

Nu är det mindre än ett år kvar tills MSB förändrar förfarandet för examination av ADR-förare. Från och med den 1 september 2018 ska föraren skriva prov hos Trafikverket istället för i direkt anslutning till utbildningstillfället.

Bokning och prov

Ändringarna påverkar inte själva ADR-utbildningarna, de kommer fortsätta att genomföras på samma sätt som idag. Skillnaden blir att själva provet görs vid annat tillfälle och vid Trafikverkets förarprovskontor. Föraren kommer själv att boka och betala provtillfället/-na i bokningsportalen på Trafikverkets webbplats. Det kommer troligen att bli 73 platser spridda över hela landet som kommer att erbjuda ADR-prov.

Inga pappersprov

MSB har sedan en tid tillbaka arbetat med att digitalisera frågor och prov. För att administrera alla godkända utbildningsanordnare och lärare i det nya systemet har även en webbapplikation tagits fram. I den applikationen ska utbildningsanordnare och lärare anmäla sina utbildningar till MSB. Den ansvarige läraren ska också i webbapplikation registrera de förare som utbildats så att de blir berättigade till att få skriva provet.

Preliminär tidplan

För tillfället arbetar MSB, Trafikverket och Transportstyrelsen med att koppla samman de olika delar som krävs för att allt ska fungera i det nya systemet. Det nya systemet för examination av ADR-förare är tänkt att gå i skarp drift i september nästa år. Provtillfällen för september månad kommer att gå att boka hos Trafikverket fr.o.m. juni månad. Ett antal användartester i systemet planeras redan i februari 2018. MSB återkommer med mer detaljer kring detta.

Frågor och svar

MSB har lagt upp en sida på webben med de vanligaste frågorna om det nya examinationssystemet. Denna kommer att uppdateras med nya frågor kontinuerligt. För att komma till FAQ:n klicka på denna länk:
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Utbildning/Forarutbildning/Fragor-och-svar-om-examination-av-ADR-forare/

För mer information eller frågor kontakta:

Jan Nilsson, tel: 010-240 52 11, e-post: jan.nilsson@msb.se, eller
Carolina Karlsson, tel: 010-240 52 06, e-post: carolina.karlsson@msb.se, eller
Åsa Konsberg, Farligt Gods Gruppen, tel: 0730-92 61 80, e-post: asa@farligtgodsgruppen.se

Vi har planerat in extra utbildningstillfällen på ADR

Med tanke på att det kommer nya examinationsrutiner har vi planerat in flera nya utbildningstillfällen för att ge Er chansen att genomföra provet som vanligt innan de nya reglerna träder i kraft.

KURSDATUM

Har Ni inte påbörjat Er fortbildning inom YKB än, är det lämpligt att göra det under 2018!

I september 2016 skulle man vara klar med första omgången av fortbildningen av yrkeskompetensbeviset för att få köra godstransporter med tung lastbil. Det kan vara lämpligt att planera och lägga upp utbildningsplanen för sina medarbetare för pågående period.

Har du ännu inte gått din första fortbildning?

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015. Nu måste alltså även du som omfattas av ”hävdvunnen rätt” ha och medföra ditt yrkeskompetensbevis vid körning. Om du saknar ett uppdaterat yrkeskompetensbevis måste du gå en fortbildning som är 35 timmar.
Du får genomgå fortbildningen om du har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

Hävdvunnen rätt

Läs mer här:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Yrkesforarkompetens/Havdvunna-rattigheter/

Grundutbildning

För att få utföra gods- eller persontransporter med tung lastbil eller buss krävs att föraren har ett yrkeskompetenbevis utöver körkort för fordonsslaget.

Yrkeskompetensbevis får man när man har genomgått en grundutbildning. Utbildningen ska avslutas med ett godkänt skriftligt prov. Grundutbildningen är 280 timmar eller en förkortad grundutbildning 140 timmar beroende på förarens ålder.

Undantag

Det finns ett fåtal undantag avseende YKB, läs mer om dessa här:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Yrkesforarkompetens/Undantag/

Vi har stående utbildningar i Skåne

Vi har kontinuerligt, nästan var helg, stående utbildningar runt om i Skåne där det finns möjlighet att ansluta sig. För Er som har många medarbetare och ännu inte påbörjat fortbildningen hjälper vi Er gärna att se över ett passande upplägg.

Kontakta oss för kursdatum och bokning.

0

Presto Brandsäkerhet AB har sedan tidigare förvärvat Farligt Gods Gruppen i Sverige AB, ett led i att både kvalitetssäkra och trygga våra kunder kommer ni att få ta del av hela Prestos produktutbud.

Från och med nu kan vi hjälpa dig i hela Sverige och på ett mycket enkelt sätt kan du ta del av våra utbildningar, tjänster och kursdatum på ett enkelt sätt.

För att ta del av hela kursutbudet och tillhörande information, klicka här!

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Presto Brandsäkerhet AB har sedan tidigare förvärvat Farligt Gods Gruppen i Sverige AB, ett led i att både kvalitetssäkra och trygga våra kunder kommer ni att få ta del av hela Prestos produktutbud.

Från och med nu kan vi hjälpa dig i hela Sverige och på ett mycket enkelt sätt kan du ta del av våra utbildningar, tjänster och kursdatum på ett enkelt sätt.

För att ta del av hela kursutbudet och tillhörande information, klicka här!

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB