Nyheter

Nyhetsbrev 3 – Industri

Industri & truck

Snart har vi lagt upp höstens nya kursdatum på vår hemsida.

Farligt Gods Gruppen och Toyota Material Handling

Sedan 2016 är Farligt Gods Gruppen regionansvariga för samtliga förarutbildningar åt Toyota Material Handling (TMH) i Skåne och södra Halland. Detta inkluderar utbildningar som t.ex. truck, travers och lift. Toyota står för kvalitet och är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har varit fortsatt flitiga med många besök inom industrin. Det har varit många stora sanktionsavgifter som delats ut till såväl mindre som större företag pga. brister i arbetsmiljön. Dessa brister har varit både milda och omfattande. Var därför noga med att se över säkerheten på just er arbetsplats och säkerställ att samtliga lagkrav följs till punkt och pricka. Farligt Gods Gruppen & Toyota kan hjälpa er med detta genom bland annat ett ansvarsseminarium, där vi går igenom just arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Vi erbjuder nu även en helhetslösning kring Systematiskt Arbetsmiljöarbete med fokus på truckar och maskiner. Här assisterar vi er med tolkningar av bland annat dokument och föreskrifter samt ser till att arbetsplatsen får en ökad säkerhet och minskad risk för tillbud.

Oreglerad utbildningsmarknad

Vi befinner oss i en tid då antalet truckolyckor står stadigt på en väldigt hög siffra, trots att det utbildas fler förare än någonsin. Detta säger en del om vår existerande utbildningsmarknad. Undersök därför lite extra vilken utbildare ni anlitar, så ni är garanterade en kvalitativ utbildning.

Läs mer

Mer information om våra förarutbildningar finns via följande länk:

https://toyota-forklifts.se/vart-erbjudande/service-och-losningar/forarutbildning/

Om Du har några frågor, vänligen kontakta:

Peter Boman,

Telefon: 0734 – 09 55 65

E-post: peter@farligtgodsgruppen.se

 


YKB

Inom kort lägger vi upp vårens nya kursdatum på vår hemsida.

Läs mer (texten under Läs mer ska hamna på undersidan på vår hemsida).

Tiden går snabbt och för er som ännu inte har påbörjat utbildningen av YKB kan det vara hög tid att påbörja planeringen. Vi hjälper er gärna att se över ert behov och hur vi på bästa sätt ska kunna få det att fungera på ett smidigt sätt i er vardag.

 

Giltighetstid yrkesbevis

För de som gått klart sin första YKB-fortbildning och fått sina yrkeskompetensbevis gäller det att hålla koll på dess giltighetstid. Beviset är giltigt fem år från det datum ens första yrkeskompetensbevis är tryckt hos Transportstyrelsen. Giltighetsdatumet finner man på yrkeskompetensbeviset under punkt 4b. Inom dessa fem åren skall alltså samtliga fem delkurser genomföras och rapporteras in av ansvarig utbildare. Om datumet skulle passera utan att fortbildningen är avklarad och beviset är förnyat, upphör tillståndet att köra yrkesmässiga transporter fram till att det förnyade beviset finns fysiskt hos föraren. Genomförda delkurser räknas fortfarande som giltiga och man behöver därmed inte gå om hela fortbildningen bara för att man missar giltighetstiden.

Företagsanslutet eller privatlösning
Vi erbjuder lösningar för YKB-utbildningarna både för dig som privatperson, mindre företag och större företag. Vårt utbud av öppna kurstillfällen sträcker sig över hela Skåne, från Malmö till Kristianstad med några orter därtill. Är ni ett större företag med egna lokaler som önskar en egen utbildningsdag, ordnar vi en utbildare som kommer till er arbetsplats för undervisning.

Mer information

Mer information om regler kring YKB finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida via nedan länk:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Yrkesforarkompetens/

Om Du har några frågor, vänligen kontakta:

Peter Boman,

Telefon: 0734 – 09 55 65

E-post: peter@farligtgodsgruppen.se

0

Presto Brandsäkerhet AB har sedan tidigare förvärvat Farligt Gods Gruppen i Sverige AB, ett led i att både kvalitetssäkra och trygga våra kunder kommer ni att få ta del av hela Prestos produktutbud.

Från och med nu kan vi hjälpa dig i hela Sverige och på ett mycket enkelt sätt kan du ta del av våra utbildningar, tjänster och kursdatum på ett enkelt sätt.

För att ta del av hela kursutbudet och tillhörande information, klicka här!

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Presto Brandsäkerhet AB har sedan tidigare förvärvat Farligt Gods Gruppen i Sverige AB, ett led i att både kvalitetssäkra och trygga våra kunder kommer ni att få ta del av hela Prestos produktutbud.

Från och med nu kan vi hjälpa dig i hela Sverige och på ett mycket enkelt sätt kan du ta del av våra utbildningar, tjänster och kursdatum på ett enkelt sätt.

För att ta del av hela kursutbudet och tillhörande information, klicka här!

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB