Nyheter

Nyhetsbrev 3 – Transport

Från och med 1:a mars 2019 ska ADR-proven skrivas på Trafikverkens förarprovskontor!

I och med de nya reglerna gällande ADR-proven kanske berörda ska passa på att gå en ADR-kurs innan den 1:a mars. Fram till dess avläggs provet som vanligt hos oss som utbildar.

Du kan när som helst repetera/förnya ditt ADR-intyg.

Om repetition sker när du har tolv månader eller mindre kvar på ditt gamla intyg, tillgodoräknas den tiden på det nya intyget.

Ifall du repeterar/förnyar ADR-intyget när du har mer än tolv månader kvar på din giltighetstid, får du exakt fem år på ditt nya ADR-intyg från det datum du har skrivit provet.

Tänk på att trycket för vårens ADR-kurser är högt på grund av ovan beskriven regeländring. Därför rekommenderar vi er att kontakta oss snarast vid intresse av bokning.


Digitala övningsfrågor

Vi på Farligt Gods Gruppen arbetar med att ta fram digitala övningsfrågor som en extra hjälp och träning inför provskrivning hos Trafikverket.

Avgift för ADR-prov

MSB får, med stöd av 16 § i förordning (2006:311) om transport av farligt gods, ta ut avgifter för ADR-prov. Det tas ut en avgift per provtillfälle vilket innebär att provskrivaren kan få betala 1-4 avgifter beroende på vilken behörighet hen avser att få på sitt ADR-intyg. Avgiften för ett ADR-prov är beslutad till 450 kr.

Mer information om de nya examinationsreglerna

Mer information finns att läsa på MSB’s hemsida via nedan länk:

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Utbildning/Ny-examination-av-ADR-forare/

Om Du har några frågor, vänligen kontakta:

Åsa Konsberg,

Telefon: 0730 – 92 61 80

E-post: asa@farligtgodsgruppen.se

 


 

Farligt Gods Gruppen är sedan i somras medlemmar i STR!

Vi har gått med i STR för att ha möjligheten att utveckla materialet och vårt innehåll i utbildningen. Vi vill ligga i framkant och kan i och med medlemskapet ta del av deras material och utveckling.

 


Nya kompetenskrav för Arbete på väg!

Nya kompetenskrav är beslutade (gäller från och med 2018-09-12) av Trafikverket och kommer att införas successivt i nya entreprenader och projekteringstjänster. Här kan du läsa om vem det omfattar, vilka krav som gäller och hur du går tillväga vid certifiering.

Läs mer (texten under Läs mer ska hamna på undersidan på vår hemsida).

Trafikverket ställer krav på att de entreprenörer och konsulter som anlitas genom kontrakt har personal med den kompetens som framgår i kontraktet. Dessa krav ska uppfyllas innan de påbörjar sitt arbete.

När kraven på kompetens varierar mellan kontrakten är det din arbetsgivare, entreprenör eller konsult som har kontrakt med Trafikverket kan ange vilken kompetens du måste ha, beroende på det arbete som utförs.

Vissa kompetenskrav innebär att du måste genomföra ett certifieringsprov på något av Trafikverkets Förarprovskontor.

Läs mer på Trafikverkets hemsida:

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/

Farligt Gods Gruppen kommer från och med 2019 ha ett anpassat utbildningsupplägg och tillhörande läromedel som uppfyller de nya kraven.

Vi kan även erbjuda digitala lösningar för flertalet av dessa utbildningar.

Om Du har några frågor, vänligen kontakta:

Joachim Palmgren,

Telefon: 0761 – 65 67 37

 


Inom kort lägger vi upp vårens nya kursdatum för YKB på hemsidan.

Läs mer (texten under Läs mer ska hamna på undersidan på vår hemsida).

Tiden går snabbt och för er som ännu inte har påbörjat utbildningen av YKB kan det vara hög tid att påbörja planeringen. Vi hjälper er gärna att se över ert behov och hur vi på bästa sätt ska kunna få det att fungera på ett smidigt sätt i er vardag.

Giltighetstid yrkesbevis

För de som gått klart sin första YKB-fortbildning och fått sina yrkeskompetensbevis gäller det att hålla koll på dess giltighetstid. Beviset är giltigt fem år från det datum ens första yrkeskompetensbevis är tryckt hos Transportstyrelsen. Giltighetsdatumet finner man på yrkeskompetensbeviset under punkt 4b. Inom dessa fem åren skall alltså samtliga fem delkurser genomföras och rapporteras in av ansvarig utbildare. Om datumet skulle passera utan att fortbildningen är avklarad och beviset är förnyat, upphör tillståndet att köra yrkesmässiga transporter fram till att det förnyade beviset finns fysiskt hos föraren. Genomförda delkurser räknas fortfarande som giltiga och man behöver därmed inte gå om hela fortbildningen bara för att man missar giltighetstiden.

Företagsanslutet eller privatlösning
Vi erbjuder lösningar för YKB-utbildningarna både för dig som privatperson, mindre företag och större företag. Vårt utbud av öppna kurstillfällen sträcker sig över hela Skåne, från Malmö till Kristianstad med några orter därtill. Är ni ett större företag med egna lokaler som önskar en egen utbildningsdag, ordnar vi en utbildare som kommer till er arbetsplats för undervisning.

Mer information

Mer information om YKB finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida via nedan länk:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Yrkesforarkompetens/

Om Du har några frågor, vänligen kontakta:

Peter Boman,

Telefon: 0734 – 09 55 65

E-post: peter@farligtgodsgruppen.se

0

Presto Brandsäkerhet AB har sedan tidigare förvärvat Farligt Gods Gruppen i Sverige AB, ett led i att både kvalitetssäkra och trygga våra kunder kommer ni att få ta del av hela Prestos produktutbud.

Från och med nu kan vi hjälpa dig i hela Sverige och på ett mycket enkelt sätt kan du ta del av våra utbildningar, tjänster och kursdatum på ett enkelt sätt.

För att ta del av hela kursutbudet och tillhörande information, klicka här!

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Presto Brandsäkerhet AB har sedan tidigare förvärvat Farligt Gods Gruppen i Sverige AB, ett led i att både kvalitetssäkra och trygga våra kunder kommer ni att få ta del av hela Prestos produktutbud.

Från och med nu kan vi hjälpa dig i hela Sverige och på ett mycket enkelt sätt kan du ta del av våra utbildningar, tjänster och kursdatum på ett enkelt sätt.

För att ta del av hela kursutbudet och tillhörande information, klicka här!

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB