Nyheter

Nyhetsbrev 4

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Vi kan från och med september erbjuda ett alternativ till Heta Arbeten, Brandfarliga Arbeten.

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå.

Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.Utbildningen

Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher.

Sveriges Byggindustrier och SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, har tillsammans tagit fram en ny utbildning Brandfarliga Arbeten, utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och är således ett alternativ till Brandskyddsföreningens kurs ”Heta Arbeten”.

Vi kommer att arrangera den här utbildningen f. o. m. september, (fram till dess planerade utbildningar i Heta Arbeten påverkas inte av den här förändringen).

Följande kursdatum finns nu tillgängliga för bokning i Malmö:

26/8

13/9

23/9

11/10

25/10

22/11

16/12

Vill du veta mer kontakta:
Joachim Palmgren, telefon 0761-656737, alternativt e-post: joachim@farligtgodsgruppen.se

0