Vad vi gör

Farligt Gods Gruppen är ett utbildningsföretag med stark regional förankring, som verkar inom entreprenad, industri- och transportbranschen. Vi hjälper er att säkerställa rätt kompetens och upprätthålla de krav som lagen, myndigheter och leverantörer ställer.
Rätt kompetens är en konkurrensfördel som har allt större betydelse på en marknad som får allt tuffare marginaler och som förändras i en snabb takt.

Vad vi står för

Vi tror att vi alltid kan göra skillnad, att dela med oss av vår kunskap skapar värde för er. Ett värde som kan stärka er konkurrenskraft.

Vi håller hårt på:

Serviceanda: Vi strävar efter att ta över kundens problem och hålla högsta kvalitet och service inom vårt område.
Ordning & Reda: Vi har alltid värnat om att ha god ordning och kontroll på det vi gör.
Utveckling: En insikt om att vi alltid kan förbättra oss.

Utöver dessa tre ledord arbetar vi för att upprätthålla en sund affärsmoral som innebär god affärssed och etikregler och att ständigt värna om allas lika rättigheter.