Hanterar företaget över vissa mängder farligt gods varje år, föreskriver lagen att företaget ska ha en säkerhetsrådgivare. Behovet styrs av mängden och farligheten hos det farliga godset.

Vi erbjuder oss att:

  • Ta reda på om ni behöver en säkerhetsrådgivare
  • Bli er säkerhetsrådgivare

För mer information kontakta oss!
info@farligtgodsgruppen.se
040 – 91 61 80

Skriftliga instruktioner/transportkort

Vid ADR – skyltad transport skall alltid detta dokument medfölja. Här är en länk till instruktionerna på den ansvariga myndigheten MSB:s hemsida.
Skriftliga instruktioner

MSB

Klicka på loggan för att komma till Myndigheten för Samhälsskydd och Beredskap:

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB