Presto Brandsäkerhet AB har sedan tidigare förvärvat Farligt Gods Gruppen i Sverige AB, ett led i att både kvalitetssäkra och trygga våra kunder kommer ni att få ta del av hela Prestos produktutbud.

Från och med nu kan vi hjälpa dig i hela Sverige och på ett mycket enkelt sätt kan du ta del av våra utbildningar, tjänster och kursdatum på ett enkelt sätt.

För att ta del av hela kursutbudet och tillhörande information, klicka här!

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

ADR prov skall från den 1 mars 2019 göras på Trafikverkets förarprovskontor!

Du måste själv boka provtillfälle hos Trafikverket: https://fp.trafikverket.se/Boka/#/licence
Här finns en informationsfilm hur det går till: https://www.youtube.com/watch?v=FJBd0lpH8fQ
Mer information från MSB:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/adr-utbildning/examination-av-adr-forare/

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på människa och miljö. Förare som transporterar farligt gods måste genomgå en utbildning och inneha ett giltigt ADR-certifikat. Ett ADR-certifikat är giltigt i fem år.

Utbildningen är uppdelad i en grundkurs och därefter påbyggnadskurser beroende på vad föraren ska transportera. Utbildningen följer kraven enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSBs) författningssamling ADR-S.

Påbyggnadskurser krävs vid transport av klass 1 (explosiva ämnen och föremål), klass 7 (radioaktiva ämnen och föremål) och vid tanktransporter.

Målgrupp

ADR-utbildning (för ADR-certifikat) vänder sig till förare som ska transportera farligt gods (ej undantagsmängder) styckegodsförpackat så som i t.ex. IBC:er, fat, dunkar eller i tankar som t.ex. i fasta tankar, tankcontainrar, MEG-containrar eller i batterifordon.

ADR-utbildning krävs även för andra delaktiga i en transport av farligt gods.
Se nedan under fliken ”ADR 1.3 farligt gods”.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förare som INTE innehar något giltigt ADR-certifikat måste gå ”nya kurser”.

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

Kurslängd ”Ny grundkurs”:
Kurslängd påbyggnadskursen ”Ny klass 1 – Explosivt”:
Kurslängd påbyggnadskursen ”Ny klass 7 – Radioaktivt”:
Kurslängd påbyggnadskursen ”Ny tank”:
3 dagar
1 dag
1 dag
2 dagar

(Efter avslutad kurs med godkänt resultat erhåller deltagaren ett ADR-certifikat som är giltigt i fem år.)

Förare som innehar ett giltigt ADR-certifikat måste gå ”repetitionskurser” för att förnya sin/sina behörigheter innan certifikatets giltighetsdatum passeras.

.

Förkunskaper

Giltigt ADR-certifikat med eventuell behörighet för klass 1, klass 7 och/eller tank.

Kurslängd

Beroende på behörigheter 2 – 4 dagar.
(Efter avslutad kurs med godkänt resultat erhåller deltagaren ett förnyat ADR-certifikat som är giltigt i fem år.)

Delar ur kursinnehållet

 • Utbildningen innehåller delar som gör dig medveten om de risker som kan uppstå samt kunskaper om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor.

Ex. de olika klasserna inom farligt gods, transportskyddskrav, krav på förpackningar och tankar, handlingar som ska medfölja en transport, skyltning och etikettering av fordon och utrustningskrav.

 • Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på människor och miljö.
 • Beroende på vad föraren ska transportera krävs olika behörigheter.

ADR-utbildning krävs även för andra delaktiga i en transport av farligt gods. Andra delaktiga är t.ex. avsändare, förpackare, transportledare, terminalpersonal, mottagare eller förare som transporterar enligt undantag i ADR-regelverket. Den utbildning som krävs i dessa fall är en ADR 1.3 (ADR ”light”).

Den här kursen ska ge deltagaren förståelse och kunskap kring hantering av och risker med farligt gods. Kursen ska även funktionsanpassas och rikta in sig på de områden som deltagaren berörs av.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Delar ur kursinnehållet

 • Utbildningen ska ge deltagaren kunskap om allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.
 • Utbildningen ska även funktionsanpassas och ge deltagaren kunskap inom de arbets- och ansvarsområden som denne berörs av.
 • Utbildningen ska ge deltagaren kunskap om de risker och faror som föreligger till följd av arbetet med det farliga godset som hanteras.

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

Allt från ca fyra timmar till en heldag, delvis styrt av kundens önskemål och krav.

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

A-utbildning enligt TLP 10 genomförs på upp till 2 dagar fördelat på teori och praktik. För att se vilka truckkategorier som täcks av denna utbildning, se bifogade bilder under läs mer.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd:

ca 8-16 timmar.

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Truckens konstruktion. Ett ergonomiskt arbetssätt. Daglig tillsyn och skötsel. Material och godshantering. Trafik och säkerhet.

Utbildningsintyg:

Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

B-utbildning enligt TLP 10 består av upp till 16 timmar teori och 24 timmar praktik, totalt upp till 5 dagar. För att se vilka truckkategorier som täcks av denna utbildning, se bifogade bilder under läs mer.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd:

ca 24-40 timmar.

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Trucktyper samt deras användningsområden. Truckens konstruktion. Ett ergonomiskt arbetssätt. Daglig tillsyn och skötsel. Material och godshantering. Trafik och säkerhet.

Utbildningsintyg: Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.

Vid en schemalagd B-utbildning ingår normalt praktik på ledstaplare, skjutstativtruck och motviktstruck.

Utbildningsintyg:

Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Omfattningen i en C-utbildning enligt TLP 10 beror på elevens förkunskaper och vilken maskintyp det gäller.
Finns som bifogade bilder (se läs mer).
Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd:

varierar

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Maskintyp. Maskinens konstruktion. Maskinens arbetssätt. Daglig tillsyn. Material- och godshantering. Trafik och säkerhet.

Utbildningsintyg:

Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

D-utbildning enligt TLP 10 omfattar dragtruckarna synliga på bifogad bild under läs mer. Tidsåtgången beror på elevens förkunskaper både vad gäller teori och praktik.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd:

varierar

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Maskintyp. Maskinens konstruktion. Maskinens arbetssätt. Daglig tillsyn. Material- och godshantering. Trafik och säkerhet.

Utbildningsintyg:

Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Webbaserad utbildning med hjälp av Toyotas eTruck kombinerat med lärarledd praktik och teoretisk sammanfattning. Passar extra bra för er som har svårt att vara ifrån arbetsplatsen flera dagar i följd. Upplägget möjliggör att truckförare genomför teoridelen vid låg beläggning på arbetsplatsen.
Den webbaserade teoridelen kan delas upp i etapper. Eleverna arbetar interaktivt i sin egen takt. Instruktören följer elevernas resultat via webben och kan sedan anpassa den lärarledda undervisningen efter deras resultat.
Klicka här för mer information: http://www.toyota-forklifts.se/Sv/Services-and-Solutions/forarutbildning/kursutbud/Pages/Nya-Toyota-etruck.aspx

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Begreppet modern pedagogik har fått en ny innebörd. Med introduktionen av Toyota eTruck 3.0 flyttar vi fram truckutbildningen längre än vad som gjorts på tio år. Nu svarar kursen mot morgondagens krav, den är helt internetbaserad (ingen bok krävs) och kraftfullare än någonsin.
Du står inför en ny upplevelse.

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Vad har du för ansvar?

Vårt ansvarsseminarium ger ökade kunskaper om ansvar, skyldigheter och befogenheter i arbetsledarens roll. Seminariet genomförs under en dag och riktar sig till:

 • Arbetsledare
 • Truckansvariga
 • Säkerhets- och skyddsansvariga
 • Skyddsombud

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd:

ca 8 timmar.

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:5 ”Användning av truckar”, §20 står följande:

” Den som leder och övervakar arbetet med truckar ska ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att kunna utföra arbetet säkert. Det finns särskilda kurser för dem som leder och övervakar arbete med truckar. Det är viktigt att dessa personer förutom kunskaper också har tillräckliga resurser och befogenheter.”

Delar ur kursinnehållet:

 • Arbetsmiljölagen
 • Ansvarsfördelning
 • CE-märkningskrav
 • Vad gäller vid personlyft?
 • Olycksutveckling, statistik/rättsfall
 • Pallställ, kontroller och standarder
 • Mobila arbetsplattformar
 • Försäkringskrav
 • Gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket
 • Delegering av arbetsuppgifter, när kan det ske och hur?
 • Utbildningskrav och utbildningsbevis

Detta är en grundutbildning för dig som ska arbeta på vägar där trafikverket är väghållare. Arbete på väg nivå 1 och 2, inkluderar steg 1.1 & 1.2.

Förkunskapskrav:

Inga

Kurslängd:

8 timmar

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Antalet trafikolyckor vid vägarbeten ökar i antal. Den här kursen ger grundläggande förståelse kring trafiksäkerhet och olycksförebyggande arbete i samband med arbete på väg. Kursen ger kunskaper kring lagar och regler vid vägarbete samt trafikanters beteende och vägarbetarens ansvar. Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer. Kursdeltagare erhåller efter avslutad utbildning intyg på genomgången kurs.

Delar ur kursinnehållet:

Trafiksäkerhet

Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter

Arbetsmiljöplan

Riskanalys

Allmänt om vägarbeten

V3 – principen

Vägmärken tillåtna på fordon samt storlek

Skyddsanordningar på fordon, dess funktion och handhavande

Lyktor på fordon

Arbete från arbetsplattform

Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg

Regler för förare av väghållningsfordon

Fordons placering på väg

Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar

Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete

Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

Det här är en två dagars utbildning där man repeterar Arbete på väg nivå 1 och 2, (tidigare Säkerhet på väg) under första dagen, för att därefter fortsätta med Arbete på väg Steg 2.2.

Arbete på väg Steg 2.2, tidigare hette kursen Påbyggnadskurs för utmärkningsansvarig, eller lite enklare Skyltansvarig.

Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats samt gruppansvariga för rörliga och intermittenta arbeten. Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

En giltig Arbete på väg nivå 1 och 2

Kurslängd:

16 timmar

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv. Utbildningen kan anpassas efter specifika behov.

Vi tittar på vilken skyltning man ska använda, vilka olika typer av skydd som finns och hur man använder dem på rätt sätt. Vilka krav finns, vad gäller för hastigheter, vart ska vi registrera arbetsplatsen och på vilket sätt och hur ska den se ut för att bli godkänd. Denna kurs är gällande enligt Trafikverkets kompetenskrav. Sker arbete i kommuner var vänliga att kontrollera vilka krav som gäller i respektive kommun.

Delar av kursinnehållet:

 • Fördjupning om vägarbeten
 • Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter
 • Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • Trafikverkets styrande dokument
 • Transportstyrelsens styrande dokument
 • Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg, bl. a fasta arbetsplatser, trafikreglering mm.
 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna
 • Objektanpassa TA-planer

Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

Brandfarliga Arbeten är en utbildning för alla som arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid Brandfarliga Arbeten.

Övergripande mål
Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Brandfarliga Arbeten.

Kursbeskrivning

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Innehåll
 • Ansvar, lagar och regler
 • Organisation
 • Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
 • Riskhantering & konsekvenser
 • Grundläggande brandskydd
 • Brandfarlig vara
 • Grupparbeten
 • Praktisk släckövning
 • Certifiering

Kurslängd
Kursen omfattar 8 timmar (heldag).

Utbildningen vänder sig till den som ansvarar för verksamhetens brandskydd.

Syftet med kursen är att öka förståelsen för vilka skador bränder kan orsaka på liv och egendom samt vikten av att arbeta systematiskt för att förebygga bränder.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

Utbildning i grundläggande brandskydd.

Kurslängd:

ca 8 timmar

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Samtliga deltagare ges kunskaper om det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga, samt även om hur brandskyddet kan organiseras utifrån de lagkrav som ställs. Deltagaren får grundläggande kunskaper om planering, dokumentation och uppföljning av sitt brandskydd.
Kursen består av teoretiska moment.

Delar ur kursinnehållet:

 • Konsekvenser av brand
 • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
 • Lagar och myndighetskrav
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandtekniska installationer
 • Släckutrustning
 • Kostnadseffektivt brandskyddsarbete
 • Handlingsplan och rutiner – att komma igång
 • Underhålls- och kontrollsystem

Tillsyn och den kommunala räddningstjänsten

Vid arbete med byggnadsställning ställs krav på hög säkerhetsnivå. Arbete med att uppföra, förändra eller riva ställningar innebär särskilda risker och kan vid felaktigt arbete resultera i förödande konsekvenser. Den här utbildningen är avsedd för dig som monterar, ändrar eller demonterar byggnadsställningar.

Ger behörighet upp till 9 m
Allmän utbildning ger behörighet att arbeta med ställningar upp till 9 meter. Utbildningen genomförs i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

Inläst förstudiematerial (8 timmar).

Kurslängd:

ca 8 timmar

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Kursen vänder sig till alla som ansvarar för, planerar eller utför montering, demontering eller förändring av ställningar upp till 9 meter.

Delar ur kursinnehållet:

 • Lagar och föreskrifter
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Ställningstyper, montering och lastklasser
 • Vindlaster och lastberäkning
 • Förankringar och infästningspunkter
 • Lyftanordningar

Kursdeltagaren erhåller ett utbildningsbevis efter genomförd utbildning.

Detta är en elsäkerhetsutbildning för dig som arbetar med kabelförläggning i mark. En kursdag som ger dig komplett kunskap i allt som har med elkabelförläggning att göra. Från teorin i konstruktionsboken KJ 41 till dess praktiska handbok KJ 41:1.

Övergripande mål

I kursen får du kunskaper om regler, metoder och arbetssätt vid kabelförläggning och samförläggning av kablar upp till 145kV. Med dessa kunskaper kan du sedan planera, beställa och genomföra kabelförläggning av elnät.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med elkabel för eldistribution och som har stor nytta av att förstå kabelförläggning. Du kan vara beredare, projektörer, distributionselektriker och gräventreprenörer.

Kursbeskrivning

2017 fick vi i Sverige en ny elsäkerhetslag, vår kurs är uppdaterad och anpassad till den nya lagen. I samband med detta har vi på ME-skolan arbetat fram dokument som uppfyller kraven för vår bransch. Du kan själv hämta följande dokument på vår hemsida: egenkontrollprogram för kabelförläggning, checklista och kompetensmatris.

EBR står för elbyggnadsrationalisering och KJ:41 är den utbildningsdokumentation som används.

Innehåll

 • Beställarens roll
 • Kraftkablar
 • Tillståndsansökningar
 • Kabelförläggning
 • Samförläggning
 • Kontroll och märkning
 • Samspel med anslutande nät

Kurslängd
1 dag

Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

ESA17 Instruerad styrs av bland annat Elsäk FS 2006:1 och SS.En 50110-1 utg3. Den som arbetar där det finns elektrisk fara skall ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna.

Vänder sig till alla som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning. Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav:

Inga

Dessa föreskrifter gäller arbete i yrkesmässig verksamhet på eller i närheten av sådana elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar där det finns elektrisk fara för dem som deltar i arbetet. Med elektrisk fara menas risk för personskador på grund av strömgenomgång eller verkan av kortslutning eller ljusbåge.

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och elektriska anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med ESA är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning.

Delar av kursens innehåll:

 • Arbete utan spänning
 • Arbete med spänning
 • Arbete nära spänning
 • Arbete på parallella ledningar

Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

Fallskyddsutbildning som ger grundläggande kunskaper för att på ett säkert sätt bedriva arbete på hög höjd.

Arbetsgivaren är ansvarig över att arbetstagaren har rätt utbildning på den personliga fallskyddutrustningen. Arbetsgivaren ska ordna med instruktion och övning.

 

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd:

ca 8 timmar

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Kursen riktar sig till alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning och som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.
Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra ett arbete där det föreligger fallrisk.

Delar ur kursinnehållet:

 • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande fallrisker
 • Känna till olika typer av fallskydd
 • Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
 • Förstå falldämparens funktion
 • Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
 • Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egen kontroll, evakuering/räddning)
 • Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning
 • Kunna genomföra en räddning av en nödställd


Kursdeltagaren erhåller ett utbildningsbevis efter genomförd fallskyddsutbildning.

Fordonsmonterad kran delas in i två kategorier: Fordonsmonterad kran upp till och över 18 ton meter.
De som på transportavtalets yrkesområde hanterar en kran som är monterad på en lastbil med totalvikt över 3 500 kg ska ha ett yrkesbevis som utfärdats av TYA. Samma sak gäller om du jobbar med kran monterad på släpvagn och dragen av en lastbil med totalvikt på över 3 500 kg.

 

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

För att kunna arbeta som förare av lastbilsmonterad kran krävs att du har C-körkort och fyllt 18 år.

Kurslängd:

ca 8 -24 timmar. Kurslängden varierar beroende på förkunskaper.

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Det ställs idag stora krav på de som hanterar gods med lastbilsmonterade kranar. För att lyftarbetet ska fungera säkert och effektivt krävs kunskap om kranens konstruktion och underhåll, stabilitet, tyngdpunkter och krafter, säkerhetsregler samt naturligtvis förmågan att köra kranen och koppla last.

Vi börjar dag ett med teori och avslutar med ett teoretiskt kunskapstest. Vi går igenom säkra lyft och lasthantering. Tittar på de olika lyftredskapen som du kan råka ut för, lyftstroppar, lyftkättingar och stållinor. Vi lär dig kassationsregler och vad man ska tänka på för att på ett säkert sätt kunna hantera sin kran.

Dag två startar vi med praktiska övningar, med bland annat långgods, hur du häver svängningar och mycket mer. Denna utbildning lämpar sig för dig som kör mindre kranar, exempelvis timmerbilskran.

Utbildningen följer TYA:s regler och du erhåller utbildningsintyg efter genomgången utbildning. Har du arbetat mer än 4000 timmar med maskinslaget ansöker vi om ditt yrkesbevis direkt.

Delar ur kursinnehållet:

 • Service och underhåll
 • Säkerhetskontroller
 • Besiktnings- och fordonsbestämmelser
 • Kranars uppbyggnad och arbetssätt
 • Utföra olika typer av lyft
 • Kontrollera och hantera olika lyftredskap
 • Beräkna lyftförmågan utifrån lyftdiagram

manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering

Att använda en hjärtstartare är nästan alltid den livräddande åtgärden vid plötsligt hjärtstopp.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i användandet av en hjärtstartare både enskilt och i team, främst för personer som i sin yrkesroll förväntas använda en hjärtstartare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som i sitt yrke blir larmade till ett hjärtstopp, t.ex. personal på företag som har hjärtstartare, personal på badhus, väktare, räddningstjänst, polis etc.

Kursbeskrivning

Deltagaren tränas att tillsammans med sina kollegor organisera och utföra HLR med halvautomatisk defibrillator (D-HLR) samt i övrigt hantera situationen på ett korrekt sätt. Kursen består till stor del av praktiska moment. Utbildning utförs enligt aktuella, evidensbaserade riktlinjer från HLR-rådets standardiserade utbildningsprogram och kvalitetspolicy (Svenska rådet för hjärt-lungräddning).

 

Innehåll

 

 • Konstatera hjärtstopp
 • Larmrutiner
 • HLR med pocketmask och tvålivräddarteknik
 • Användning av hjärtstartare
 • Teamträning med scenarioövningar
 • Etiska aspekter

Förkunskapskrav
Genomgått grundutbildningen HLR med hjärtstartare.

Antal deltagare per utbildningstillfälle
Maximalt 12 personer.

Kurslängd
4 timmar

Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

(kan med fördel kombineras med HLR)

Första hjälpen är en grundläggande utbildning som vi anpassar efter era risker och behov. Vid livshotande olycka eller akut sjukdom kan första hjälpen vara livsavgörande i väntan på professionellt medicinskt omhändertagande. Den här utbildningen ger enkla kunskaper i undersökning och första hjälp vid akuta skador och sjukdomstillstånd.

Övergripande mål

Syftet med kursen är att öka chanserna för personer som drabbats av akut skada eller sjukdom att överleva samt minska de negativa följderna av händelsen.

Målgrupp

Detta är en grundläggande utbildning som alla bör ha, därför vänder sig kursen till samtliga människor.

Utbildningsmål

Alla deltagare får grundläggande kunskaper i hur man undersöker och behandlar akuta skador och sjukdomstillstånd.

Kursbeskrivning

Kursen består till stor del av praktiska moment. Möjlighet finns att anpassa innehållet till era specifika önskemål. Kursen följer Svenska Första hjälpen-rådets riktlinjer. Efter genomgången utbildning erhåller kursdeltagaren ett kompetensbevis.

Innehåll
Första hjälpen enligt principen L-ABC

 • Vidta säkerhetsåtgärder (bl.a. att tillgodose hjälparens säkerhet samt att tillkalla hjälp och larma)
 • Observera vitala tecken (från första bedömning till fortsatt övervakning)
 • Första hjälpen vid luftvägsstopp
 • Första hjälpen vid medvetslöshet
 • Första hjälpen vid stroke
 • Första hjälpen vid bröstsmärtor
 • Första hjälpen vid cirkulationssvikt
 • Första hjälpen vid allvarlig blödning
 • Första hjälpen vid brännskador samt frätskador
 • Första hjälpen vid anafylaktisk chock
 • Första hjälpen vid akuta diabeteskomplikationer

Innehållet kan i övrigt anpassas efter era önskemål, några exempel:

 • Första hjälpen vid nack-, rygg- och övriga skelettskador
 • Första hjälpen vid ögonskador
 • Första hjälpen vid sårskador
 • Första hjälpen vid klämskador
 • Första hjälpen vid stukning och urledvridning
 • Första hjälpen vid förgiftningar
 • Första hjälpen vid övrig akut sjukdom
 • Genomgång av förbandsmaterial
 • Organisera och agera på en olycksplats

Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav behövs.

Kurslängd
4 timmar

Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

Denna utbildning ger grundläggande brandskyddskunskap plus kunskaper och övning i hur en handbrandsläckare används.

Syftet med kursen är att öka förståelsen av vilka skador bränder orsakar för liv och egendom. Den ger också kunskaper om den enskildes möjlighet och ansvar att arbeta förebyggande mot bränders uppkomst, samt hur man reducerar skador till följd av bränder.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd:

ca 3 timmar

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Kursen vänder sig till alla människor och anpassas till deltagarnas specifika riskmiljöer på respektive företag/arbetsplats.
Samtliga deltagare ges grundläggande kunskap och förståelse för varför en brand uppstår, hur den kan utveckla sig samt hur man kan förebygga och släcka bränder.

Kursen består av både teoretiska och praktiska moment.

Delar ur kursinnehållet:

 • Brandkunskap – allmänt om brandorsaker och brandförlopp
 • Förebyggande brandskydd – regler och rutiner för att minska risken för brand
 • Åtgärder vid brand – intern organisation på er arbetsplats
 • Utrymningssäkerhet
 • Släckutrustning, dess funktion och handhavande

Praktisk övning med handbrandsläckare och brandfilt.

Heta arbeten är en utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens utbildningsplan. Ger ett certifikat som är giltigt i 5 år.

Syftet med kursen är att ge kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid ”heta arbeten”. Du lär dig hur du minimerar riskerna för en brands uppkomst, samt hur konsekvenserna till följd av brand begränsas om en brand trots vidtagna säkerhetsåtgärder uppstår.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd:

8 timmar

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Kursen vänder sig till alla som utför heta arbeten. Med heta arbeten avses alla jobb som utförs med verktyg som förorsakar uppvärmning eller gnistbildning, exempelvis svetsning, lödning, skärbränning och rondellslipning.

Samtliga deltagare ska ges kunskaper som ger behörighet och tillstånd att bevaka samt utföra heta arbeten. Certifikat för heta arbeten utfärdas till samtliga deltagare efter genomförd kurs och godkännande av Svenska brandskyddsföreningen.

Delar ur kursinnehållet:

 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Organisation och ansvar
 • Brandkunskap
 • Tillståndslistan
 • Riskbedömning
 • Förebyggande brandskydd
 • Släckredskap
 • Praktisk övning i brandsläckning
 • Säker gashantering och larmning
 • Tätskikt tak/balkong

Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

Räddningen för den som drabbas av hjärtstopp kan vara hjärt-lungräddning med hjärtstartare. I den här utbildningen får du lära dig att använda en sådan.

Övergripande mål

Kursdeltagarna ska ges kunskaper för att kunna konstatera hjärtstopp, genomföra hjärt- och lungräddning med hjärtstartare, placera person i stabilt sidoläge samt vidta åtgärder vid luftvägsstopp.

Målgrupp

Detta är en grundläggande utbildning som alla bör ha, därför vänder sig kursen till samtliga människor.

Kursbeskrivning

Utbildningen utförs enligt aktuella, evidensbaserade riktlinjer från HLR-rådets standardiserade utbildningsprogram och kvalitetspolicy (Svenska rådet för hjärt-lungräddning). Kursen består av både teoretiska och praktiska moment. Efter genomgången kurs erhåller kursdeltagaren ett kursbevis.

Innehåll

 • Kontrollera livstecken
 • Konstatera hjärtstopp
 • Larmrutiner
 • Hjärt-lungräddning (HLR)
 • Använda hjärtstartare
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Lägga en person i stabilt sidoläge

Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav behövs.

Antal deltagare per utbildningstillfälle
Maximalt 12 personer.

Kurslängd
2 timmar

Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Även kallad Liftutbildning är för dig som ska arbeta med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar. Bra maskiner blir ännu effektivare och säkrare om de hanteras på rätt sätt.

Kursen ökar kunskapen om hur man använder olika liftar och arbetsplattformar. Notera att sedan 1 juli 2007 måste den som använder en lift ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Utbildningen uppfyller dessa krav.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd:

ca 8 timmar

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Kursen vänder sig till den som använder saxliftar, skyliftar och arbetsplattformar, samt till arbetsledare och skyddsombud.

Delar ur kursinnehållet:

Kursen ger goda produktkunskaper om olika typer av liftar och deras användningsområden. I varje moment ligger fokus till stor del på säkerhet.

 • Presentation av olika typer av liftar
 • Funktion och användning för olika lifttyper
 • Arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben m.m.
 • Säkerhetstänkande vid arbete på hög höjd
 • Beräkning och bedömning av risker (vindpåverkan, underlag etc)
 • Lagar och förordningar (Arbetsmiljölagen AML)
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter (gemensamt och var för sig)

Efter genomgången utbildning får deltagaren ett utbildningsbevis som visar att kursen är godkänd av Toyota Material Handling som är ackrediterade av Liftutbildningsrådet.

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

Skapa en säkerhetskultur och sänk era kostnader. Har ni utmaningar i er verksamhet med exempelvis höga kostnader för skador på truckar, pallställ, portar och gods?

Övergripande mål

För att underlätta för dig som arbetsgivare har Toyota Material Handling tagit fram detta administrationsverktyg som vi kallar behovsanalys eller riskanalys.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare eller annan ansvarig personal.

Kursbeskrivning

Vi går tillsammans igenom vilka dokument ni enligt lag måste ha koll på. Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop.

Med alla delar på plats har ni grunden för att öka säkerheten, minska kostnaderna och skapa en bra arbetsmiljö.

Boka tid med någon av Toyotas Säkerhetskonsulter för en behovs- eller riskanalys.

Exempel på frågor där lagkraven i vissa fall är sanktionsav­giftsbelagda*:

  • Finns besiktningsprotokoll för förarlyftande truckar (förare lyfts över 1,2 meter)? OBS! Brukaransvar när det gäller rental eller hyrtruckar.
  • Finns utbildningsintyg för förare av: Truck, kran, lift, dragbilar?
  • *Är skriftliga körtillstånd utfärdade för förare av: Truck, kran, lift, skurmaskin, dragbilar, gräsklippare, mm.
  • *Finns det trycksatta anordningar och är dessa i så fall besiktade?
  • *Finns besiktningsprotokoll för lyftanordningar (lyft över 500kg)?
  • Finns det ”Lokala maskinregler”?
  • Är pallställ/grenställ besiktigade enligt. SS-EN 15635?
  • Finns det rutiner för krishantering?

Säkra lyft och lasthantering för dig som arbetar med lyftredskap. Kursen vänder sig till alla som är engagerade i lyftarbete med stationära och/eller mobila kranar, byggkranar och liknande kranar. Du är exempelvis kranförare, ansvarig arbetsledare, lyftledare eller skyddsombud.

Här får du lära dig hur man hanterar rundslingor kättingar och andra lyfthjälpmedel, lära dig om lastvinklar, kassationsregler och mycket mer.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav:

Inga

Kurslängd:

4 timmar

Delar av kursens innehåll:

 • Riskinventering och riskbedömning
 • Lagar, föreskrifter
 • Certifiering, besiktning
 • Fortlöpande tillsyn
 • Daglig tillsyn
 • Lastkoppling, lyftvinklar
 • Planering av lyft
 • Personlyft
 • Hantering av gods m.m.

Utbildningen uppfyller kraven enligt AFS 2006:6 användning av lyftanordningar
och lyftredskap.

ykb utbildning  yrkeskompetens truckutbildning säkerhetsrådgivare fallskyddsutbildning Skåne malmö ADR farligt gods ykb utbildning Skåne säkerhetsrådgivare ADR 1.3 ESA 14 LABC-HLR Sjukvårdsutbildning Schakta Säkert YKB Malmö ADR Göteborg ADR Stockholm Arbete på väg Skåne Arbete på väg SIK Arbete på väg Nivå 1&2 Arbete på väg Nivå 3A Truckutbildning Skåne Truckutbildning A+B Truckutbildning B Traversutbildning Liftutbildning Liftutbildning Skåne Säkra lyft Ansvarsseminarium Skåne Fortbildning YKB

En travers är en typ av lyftkran vars bärande konstruktion består av en kranbrygga som vilar på fasta balkar. Kranen förflyttas i sidled längs balkarna. Människor, maskiner och last kan ta skada vid felaktig hantering av en travers.

Denna utbildning ger deltagaren förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva arbete med travers och utföra normalt förekommande arbeten med traversen.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Förkunskapskrav

Inga

Kurslängd:

ca 8-16 timmar

Kursbeskrivning och kursinnehåll:

Kursen vänder sig till dig som använder travers i arbetet. Utbildning av förare på kran och travers enligt SS-ISO 9926-1. I utbildningen används ett överskådligt utbildningsmaterial för utbildning av förare/lastkopplare till traverskranar,  portalkranar, pelar-, vägg- och svängkranar samt före- kommande lyftredskap.

Delar ur kursinnehållet:

 • Lagar och föreskrifter
 • Krantyper/konstruktion
 • Besiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll
 • Material och godshantering
 • Manöverpanel och symboler
 • Praktisk övningskörning

Efter genomgången utbildning får deltagaren ett utbildningsbevis som visar att kursen är godkänd av Toyota Material Handling.

Alla förare som framför fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis (YKB). Vi fortbildar endast de med C- och C/D behörighet.

Kursbeskrivning
Utbildningen görs med inriktning på godstransporter. Utbildningen är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er.

Anmälan till kurs

Vill du anmäla till någon av våra kurser?
Ring 040-91 61 80
Du kan också maila:
info@farligtgodsgruppen.se

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som framför fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik.

Innehåll

Delkurs 1: Sparsam körning

 • Delkursen innehåller delar som gör dig medveten om fordonets kraftöverföring och hur man bäst kan nyttja denna.
 • Deltagaren får kunskap om säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion, hur man kan minska slitage på fordonet och förebygga skador och tekniska störningar.
 • Deltagaren får förutsättningar för att minska fordonets bränsleförbrukning.

Delkurs 2: Godstransporter

 • Delkursen innehåller regler för lastning, lossning, lastsäkring samt lastberäkning utifrån fordon och väg.
 • Deltagaren får kunskap om vägtransporternas betydelse och ekonomiska villkor jämfört med övriga transportslag.

Delkurs 3: Lagar och Regler

 • Delkursen innehåller vilka lagar och regler som gäller för en yrkesförare.
 • Deltagaren får kunskap om vilka bestämmelser som gäller för arbets-, kör- och vilotider samt redovisningen utav dessa.
 • Deltagaren får kännedom om reglerna för yrkesmässig trafik och hur man kan förebygga brottslighet som gods- eller människosmuggling.

Delkurs 4: Ergonomi och Hälsa

 • Delkursen innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador.
 • Deltagaren får kunskap om rätt ergonomi, vikten av god fysisk kondition och kost.
 • Kursen innehåller effekter av stress, trötthet och betydelsen av sömn.

Delkurs 5: Säkerhet och Kundfokus

 • Delkursen ger deltagaren kunskap för kunna bedöma krissituationer och att kunna ge första hjälpen vid personskador samt släcka bränder.
 • Deltagaren får kännedom om risker i trafiken och arbetsrelaterade olyckor.
 • Deltagaren får kunskap om beteende som höjer företagets profil.

Förhandskrav

C- eller C/D-behörighet.

Kurslängd

Totalt 35 timmar, fördelat på fem olika delkurser om vardera 7 timmar.

 

Efter genomförd fortbildning erhåller deltagaren sitt Yrkeskompetensbevis, YKB.